Mogućnosti korištenja poljoprivredne biomase u Posavini - BO
Mogućnosti korištenja poljoprivredne biomase u Posavini - HR
Могућности користенја полјопривредне биомасе у Посавини - CP

Mogućnosti korištenja poljoprivredne biomase u energetske svrhe - BO
Mogućnosti korištenja poljoprivredne biomase u energetske svrhe - HR
Могућности кориштенја полјопривредне биомасе у енергетске сврхе - CP

Studija poljoprivrednog tržišta - HR
Студија полјопривредног тржишта - СР
Studija poljoprivrednog tržišta - BO

Zajednički akcijski plan - HR
Zajednički akcijski plan - BO
Zajednički akcioni plan - CP

Katalog za investitore - HR
Katalog za investitore - BO
Katalog za investitore - CP
Katalog za investitore - EN

Priručnik za srednje poljoprivredne škole - HR
Priručnik za srednje poljoprivredne škole - BO
Priručnik za srednje poljoprivredne škole - CP

Obuka za poljoprivrednike i potencijalne nositelje projekata,
3. 4. 2012., Vinkovci

ABCDE Posavina - uvod
Potencijal proizvodnje bioplina na području Posavine
Sirovine za proizvodnju bioplina iz animalne proizvodnje
Status povlaštenog proizvođača el.en. u RH
Studija poljoprivrednog tržišta
Tehnologije korištenja biomase za proizvodnju bioplina
Utjecaj korištenja bioplina na okoliš

 

Obuka za poljoprivrednike i potencijalne nositelje projekata,
4. 6. 2012., Bosanski Šamac

Mala bioplinska postrojenja
Potencijal proizvodnje biogoriva u Posavini
Sirovine za proizvodnju biogoriva i uticaj na okolinu
Tehnologije korištenja ostataka iz ratarske proizvodnje za proizvodnju energije
Zakon.okvir i planiranje proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu

 

Obuka za poljoprivrednike i potencijalne nositelje projekata,
20. 7. 2012., Vukovar

Prostorno planske značajke
Smjernice za pripremu i izvođenje projekata OIE
Preduslovi na farmi za izgradnju biogas postrojenja
Tehnologije proizvodnje ratarskih kultura
Tehničko-tehnološki aspekti proizvodnje biogoriva
Administrativni i pravni okvir za proizvodnju biogoriva u BiH

 

Obuka za poljoprivrednike i potencijalne nositelje projekata,
14. 9. 2012., Odžak

EU fondovi i finansiranje projekata u BiH
Harmonizacija propisa u BiH u oblasti poljoprivredne proizvodnje
Kriteriji održivosti za proizvodnju biogoriva
Mogućnosti financiranja OIE projekata u RH
Primjer pripreme projekta bioplinskog postrojenja
Zbrinjavanje otpada animalnog porijekla - EU zakonski okvir

 

Popis dionika i potencijalnih dionika

 

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Newsletter 5

Newsletter 6

Newsletter 7a

Newsletter 8

Program:


Projekt financira:

 

Novosti:

3. radionica za poljoprivrednike

U okviru projekta ABCDE Posavina, 20. srpnja 2012. godine u Vukovaru organizirat će se treća radionica za poljoprivrednike, a predmetna tema je planiranje i investicije za korištenje poljoprivredne biomase u energetske svrhe.
više »

Okrugli stol - 3. radionica za lokalnu upravu

U okviru projekta ABCDE Posavina, 27. lipnja 2012. godine u Brčkom organizirat će se Okrugli stol odnosno treća radionica za lokalnu upravu vezano uz izradu Zajedničkog akcijskog plana.
više »

2. radionica za poljoprivrednike i investitore

U okviru projekta ABCDE Posavina, 04. lipnja 2012. godine u Šamcu organizirat će se druga radionica za poljoprivrednike s naglaskom na proizvodnju i korištenje biogoriva.
više »

2. radionica za lokalnu upravu

20. travnja 2012. godine u Banja Luci organizirat će se druga radionica za lokalnu upravu s temom mogućnosti financiranja projekata korištenja bioplina.
više »

1. radionica za investitore

3. travnja 2012. godine u Vinkovcima organizirati će se radionica s temom proizvodnje i korištenja bioplina.
više »

Održan drugi sastanak projekta ABCDE Posavina

06. rujna 2011. godine, održan je drugi po redu sastanak partnera projekta. Sastanak je održan u odžačkom hotelu Euro.
više »

Arhiva novosti »

Partneri:

ABCDE Posavina  |   Zagreb, Savska cesta 163  |  P.P. 141  |  Tel: +385 1 6326 109  |  Fax: +385 1 6040 599  |  e-mail: dsasa@eihp.hr

 

 

This publication has been produced with the assistance of the EU. The contents of this publication are the sole responsibility of EIHP and can in no way be taken to reflect the views of the EU.