Funkcionalni vodeći partner

Energetski Institut Hrvoje Požar
Savska cesta 163, 10 000 Zagreb, Hrvatska
www.eihp.hr

Kontakt osobe:

Duška Šaša
tel: +385 1 6326 109
email: dsasa@eihp.hr

Veljko Vorkapić
tel: +385 1 6326 122
email: vvorkapic@eihp.hr

     

Vodeći partner

Univerzitet u Banjoj Luci, Institut za genetičke resurse
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka, RS-BiH
www.griunibl.rs.ba

Kontakt osoba:
prof. dr. Gordana Đurić
tel: + 387 51 312 216
email: gordana.djuric@griunibl.rs.ba

     

 

Vukovarsko-srijemska županija
Županijska 9, 32 000 Vukovar, Hrvatska
www.vukovarsko-srijemska-zupanija.hr

Kontakt osoba:
Mihajlo Nagy
tel: +385 32 454 700
email: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr

   

 

Vlada Brčko distrikta BiH
Bulevar mira bb, 76100 Brčko, BiH
www.bdcentral.net

Kontakt osoba:
Ilija Stojanović, Jozo Veselčić
tel: + 387 49 240 755
email: ilija.stojanovic@bdcentral.netjozo.veselcic@bdcentral.net

     

Općina Orašje
III – treća ulica br. 45, 76 270 Orašje, BiH
www.orasje.ba

Kontakt osoba:
Mato Mikić
tel: +387 31 712 322
email: mato_mikic@net.hr i opcina@orasje.ba

     

Opština Šamac
Kralja Aleksandra Karađorđevića, br. 4, 76 230 Šamac, BiH
www.opstinasamac.org

Kontakt osoba:
Milan Simić
tel: +387 54 611 217; +387 54 611 800
email: office@opstinasamac.org

     

Općina Domaljevac
Posavskih branitelja 148, 76233 Domaljevac, BiH
www.domaljevac.ba

Kontakt osoba:
Zlatko Špionjak
tel: +387 31 716 600
email: pitcentar.domaljevac@gmail.com

     

Općina Odžak
Trg b.b., 76290 Odžak, BiH
www.odzak.ba

Kontakt osoba:
Mijo Stanić
tel: +387 31 761 061
email: gospodarstvo@odzak.ba

   

 

Program:


Projekt financira:

 

Novosti:

3. radionica za poljoprivrednike

U okviru projekta ABCDE Posavina, 20. srpnja 2012. godine u Vukovaru organizirat će se treća radionica za poljoprivrednike, a predmetna tema je planiranje i investicije za korištenje poljoprivredne biomase u energetske svrhe.
više »

Okrugli stol - 3. radionica za lokalnu upravu

U okviru projekta ABCDE Posavina, 27. lipnja 2012. godine u Brčkom organizirat će se Okrugli stol odnosno treća radionica za lokalnu upravu vezano uz izradu Zajedničkog akcijskog plana.
više »

2. radionica za poljoprivrednike i investitore

U okviru projekta ABCDE Posavina, 04. lipnja 2012. godine u Šamcu organizirat će se druga radionica za poljoprivrednike s naglaskom na proizvodnju i korištenje biogoriva.
više »

2. radionica za lokalnu upravu

20. travnja 2012. godine u Banja Luci organizirat će se druga radionica za lokalnu upravu s temom mogućnosti financiranja projekata korištenja bioplina.
više »

1. radionica za investitore

3. travnja 2012. godine u Vinkovcima organizirati će se radionica s temom proizvodnje i korištenja bioplina.
više »

Održan drugi sastanak projekta ABCDE Posavina

06. rujna 2011. godine, održan je drugi po redu sastanak partnera projekta. Sastanak je održan u odžačkom hotelu Euro.
više »

Arhiva novosti »

Partneri:

ABCDE Posavina  |   Zagreb, Savska cesta 163  |  P.P. 141  |  Tel: +385 1 6326 109  |  Fax: +385 1 6040 599  |  e-mail: dsasa@eihp.hr

 

 

This publication has been produced with the assistance of the EU. The contents of this publication are the sole responsibility of EIHP and can in no way be taken to reflect the views of the EU.