Jedan od ciljeva projekta ABCDE Posavina je i promocija korištenja poljoprivredne biomase u energetske svrhe u okviru održivog razvoja. S tim u svezi, održana su ukupno četiri seminara u srednjim poljoprivrednim školama u Vinkovcima i Brčkom. Tako su 30. studenog i 14. prosinca 2012. godine održana dva seminara u srednjoj poljoprivrednoj školi u Brčkom kojem su prisustvovali učenici i profesori škole. Tijekom prvog seminara, osim predavanja na temu mogućih sirovina za proizvodnju bioplina i biogoriva, organiziran je i tehnički posjet farmi tovnih junadi u okolici Brčkog. U okviru drugog seminara održana su tematska predavanja s naglaskom na tehnologije proizvodnje bioplina i biogoriva te utjecaj na okoliš navedenih zahvata.

Dva seminara s istim tematskim predavanjima održana su i u Vinkovcima 6. i 7. prosinca 2012. godine u srednjoj poljoprivredno-šumarskoj školi kojem su također prisustvovali učenici i profesori škole. Tijekom prvog seminara organiziran je tehnički posjet farmi muznih krava u Tordincima u sklopu koje je i novoizgrađeno bioplinsko postrojenje.

Program:


Projekt financira:

 

Novosti:

3. radionica za poljoprivrednike

U okviru projekta ABCDE Posavina, 20. srpnja 2012. godine u Vukovaru organizirat će se treća radionica za poljoprivrednike, a predmetna tema je planiranje i investicije za korištenje poljoprivredne biomase u energetske svrhe.
više »

Okrugli stol - 3. radionica za lokalnu upravu

U okviru projekta ABCDE Posavina, 27. lipnja 2012. godine u Brčkom organizirat će se Okrugli stol odnosno treća radionica za lokalnu upravu vezano uz izradu Zajedničkog akcijskog plana.
više »

2. radionica za poljoprivrednike i investitore

U okviru projekta ABCDE Posavina, 04. lipnja 2012. godine u Šamcu organizirat će se druga radionica za poljoprivrednike s naglaskom na proizvodnju i korištenje biogoriva.
više »

2. radionica za lokalnu upravu

20. travnja 2012. godine u Banja Luci organizirat će se druga radionica za lokalnu upravu s temom mogućnosti financiranja projekata korištenja bioplina.
više »

1. radionica za investitore

3. travnja 2012. godine u Vinkovcima organizirati će se radionica s temom proizvodnje i korištenja bioplina.
više »

Održan drugi sastanak projekta ABCDE Posavina

06. rujna 2011. godine, održan je drugi po redu sastanak partnera projekta. Sastanak je održan u odžačkom hotelu Euro.
više »

Arhiva novosti »

Partneri:

ABCDE Posavina  |   Zagreb, Savska cesta 163  |  P.P. 141  |  Tel: +385 1 6326 109  |  Fax: +385 1 6040 599  |  e-mail: dsasa@eihp.hr

 

 

This publication has been produced with the assistance of the EU. The contents of this publication are the sole responsibility of EIHP and can in no way be taken to reflect the views of the EU.