Energetski Institut Hrvoje Požar
Institut je organiziran kao neprofitna znanstvena ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske.  Misija EIHP-a je strateški razvoj hrvatskog energetskog sustava kroz stručnu i znanstvenu potporu zakonodavnom procesu reformi, unapređenje ekonomskih odnosa i razvoj relevantnih institucija.

     
 

 

Univerzitet u Banjoj Luci, Institut za genetičke resurse
Univerzitet u Banjaluci je javna visokoškolska ustanova koju čini 17 organizacionih jedinica: 16 fakulteta i jedan institut. Institut za genetičke resurse, kao organizaciona jedinica implementira projekat ABCDE Posavina. Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjaluci odgovoran je za aktivnosti iz oblasti očuvanja i održivog korišćenja genetičkih resursa, što predstavlja osnovu održivog razvoja. Genetički resursi su značajni za obezbjeđivanje hrane, lijekova i drugih proizvoda za ljudsku populaciju, ali istovremeno predstavljaju i kulturološko i istorijsko nasljeđe ljudskog roda i suštinsku vrijednost same prirode.

     
 

 

Vukovarsko-srijemska županija
Vukovarsko-srijemska županija je jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Vukovaru. Vukovarsko-srijemska županija smještena je na krajnjem sjeveroistoku Republike Hrvatske. Površina Vukovarsko-srijemske županije je 2448 km². Ovim područjem vode važni riječni i kopneni putovi i križaju se međunarodni prometni pravci od istoka prema zapadu uz rijeku Dunav, te od sjevera preko rijeke Save prema Jadranskom moru. Do danas se još mnogo prognanika nije vratilo, tako da se broj stanovnika na području ove županije smanjio, te prema popisu iz 2001. godine iznosi 204.768 stanovnika. Vukovarsko-srijemska županija ima 84 naseljena mjesta, koja u organizacijskom pogledu čine 5 gradova (Vukovar, Ilok, Vinkovci, Županja i Otok) i 26 općina. Vukovarsko-srijemska županija raspolaže bogatim prirodnim resursima od kojih su najznačajniji obradive površine, šume, nalazišta nafte, plina, gline i šljunka te razvijena hidrografska mreža. Sve to rezultiralo je tradicionalnom ratarsko - stočarskom proizvodnjom i šumarstvom, razvitkom industrije i trgovine te konačno veoma bogate kulture.

   

 

 

 

Vlada Brčko distrikta BiH
Brčko se nalazi na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, na desnoj obali rijeke Save. Važna raskrsnica puteva domaćeg i međunarodnog karaktera od istoka ka zapadu i od sjevera ka jugu definiše povoljan turističko-geografski položaj. Od Sarajeva i Beograda je udaljen oko 200 km, a od Zagreba oko 300 km, te samo 30 km od međunarodne saobraćajnice panevropskog koridora X (autoput Beograd-Zagreb).Od 8. marta 2000. godine Brčko ima status distrikta Bosne i Hercegovine i danas je primjer uspješno razvijene lokalne zajednice. Brčko zauzima površinu od 493 km² i prema neslužbenim procjenama trenutno ga naseljeva oko 100.000 stanovnika. Smješteno u Posavini, Brčko se nalazi u prilično niskoj riječnoj dolini koja čini dio basena rijeka Save, Brke i Velike Tinje. Nadmorska visina se, zavisno od terase koju formiraju rijeke, kreće od 85 m do 200 m (85 %). Jedini izuzetak su sjeverni obronci planine Majevice u južnom dijelu Distrikta sa nadmorskom visinom od 200-400 m. S obzirom da se na području Brčkog susreću dva reljefna oblika - nizijski i brežuljkasti, veoma su pogodni uslovi za poljoprivredu i stočarstvo.

     
 

 

Općina Orašje

Neke od osnovnih značajki općine Orašje su:
    • administrativni centar (Županijsko središte),
    • gospodarski centar (poduzetničke zone, trgovačko - ugostiteljski sadržaji, proizvodno – prerađivački kapaciteti, razvijena poljoprivredno - prehrambena proizvodnja),
    • zdravstveni centar (Županijska bolnica, razvijena primarna i sekundarna zdravstvena zaštita),
    • obrazovni, kulturni i sportsko – rekreacijski centar (škole, fakulteti, galerije, muzeji, knjižnice, bazen, nogometni i teniski tereni),
    • duhovni centar (crkve i Franjevački samostan Tolisa).
     
 

 

Opština Šamac
Opština Šamac je sjeveroistočna opština Republike Srpske i centralna je opština u Posavini. Nalazi se na ušću rijeke Bosne u rijeku Savu i prostire se na 184 km², te broji oko 19.000 stanovnika. Na samom području grada živi 5.500 stanovnika, dok preostalo stanovništvo živi u nekom od još 19 naseljenih mijesta na području opštine.

     
 

 

Općina Domaljevac
Općina Domaljevac-Šamac je novoformirana jedinica lokalne samouprave, locirana na sjeveroistoku BiH, u središtu Županije Posavske, odnosno Bosanske Posavine, uz rijeku Savu koja predstavlja granicu sa Republikom Hrvatskom u duljini od 25 km,  sa površinom od 41,7 km². Na području općine živi oko 7000 stanovnika. Upravno sjedište Općine je u Domaljevcu.

     
 

 

Općina Odžak
Općina Odžak je jedinica lokane samouprave u sastavu Županije Posavske, Federacija BiH. Vizija općine Odžak je „Općina Odžak je prometno središte u razvijenom, za život ugodnom, poljoprivrednom kraju“. Površina općine iznosi 171,4 km², a broj stanovnika je 25000.

   

 

Program:


Projekt financira:

 

Novosti:

3. radionica za poljoprivrednike

U okviru projekta ABCDE Posavina, 20. srpnja 2012. godine u Vukovaru organizirat će se treća radionica za poljoprivrednike, a predmetna tema je planiranje i investicije za korištenje poljoprivredne biomase u energetske svrhe.
više »

Okrugli stol - 3. radionica za lokalnu upravu

U okviru projekta ABCDE Posavina, 27. lipnja 2012. godine u Brčkom organizirat će se Okrugli stol odnosno treća radionica za lokalnu upravu vezano uz izradu Zajedničkog akcijskog plana.
više »

2. radionica za poljoprivrednike i investitore

U okviru projekta ABCDE Posavina, 04. lipnja 2012. godine u Šamcu organizirat će se druga radionica za poljoprivrednike s naglaskom na proizvodnju i korištenje biogoriva.
više »

2. radionica za lokalnu upravu

20. travnja 2012. godine u Banja Luci organizirat će se druga radionica za lokalnu upravu s temom mogućnosti financiranja projekata korištenja bioplina.
više »

1. radionica za investitore

3. travnja 2012. godine u Vinkovcima organizirati će se radionica s temom proizvodnje i korištenja bioplina.
više »

Održan drugi sastanak projekta ABCDE Posavina

06. rujna 2011. godine, održan je drugi po redu sastanak partnera projekta. Sastanak je održan u odžačkom hotelu Euro.
više »

Arhiva novosti »

Partneri:

ABCDE Posavina  |   Zagreb, Savska cesta 163  |  P.P. 141  |  Tel: +385 1 6326 109  |  Fax: +385 1 6040 599  |  e-mail: dsasa@eihp.hr

 

 

This publication has been produced with the assistance of the EU. The contents of this publication are the sole responsibility of EIHP and can in no way be taken to reflect the views of the EU.